Dự án triển khai Camera cho Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Hà Nội

Share |

Công ty TNHH Phát Triển Công nghệ và Thương mại M-TECH Việt Nam là đơn vị vinh dự được chọn làm đối tác triển khai lắp đặt hệ thống Camera Giám sát cho trường Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Hà Nội